SRK/KWK C-TMG/ZO-2265-57/18 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w lokalu mieszkalnym nr 8 przy ul. Oświęcimskiej 3a w Bytomiu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”

Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w lokalu mieszkalnym nr 8
przy ul. Oświęcimskiej 3a w Bytomiu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Zapytania ofertowe
    • Termin składania ofert 12.10.2018
    • Godzina składania ofert 9:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian