SRK/KWKBD/771/2019 Zabudowa automatycznego systemu rejestracji rozmów i nadawania sygnałów z systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej dla SRK SA KWK „Boże Dary”

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego 

Zabudowa automatycznego systemu rejestracji rozmów i nadawania sygnałów z systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej, systemów łączności i alarmowania wchodzących w skład systemów dyspozytora ruchu i gazometrii oraz archiwizacji tych danych w sposób umożliwiający ich odtworzenie przez okres nie krótszy niż jeden miesiąc.

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Zapytania ofertowe
    • Termin składania ofert 23.08.2019
    • Godzina składania ofert 13:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian