SRK-NZ-BZ -2265-54-17-Świadczenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej SRK S.A. w 2018 r.

 1. Przedmiot zamówienia:

„Świadczenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej SRK S.A. w 2018 r.”

 

Zadanie 1.       Stała bieżąca obsługa prawna Spółki

Zadanie 2.       Obsługa prawna zasobów mieszkaniowych

Zadanie 3.       Obsługa prawna szkód górniczych

Zadanie 4.       Obsługa prawna spraw byłej Kompanii Węglowej S.A.

 1. Termin składania ofert 18.12.2017 r. godz. 9:00
 2. Kryteria oceny ofert.

ZADANIE nr 1

Stała bieżąca obsługa prawna Spółki, z wyłączeniem zadań numer: 2, 3, 4

 

Kryterium I

Cena oferty – C – znaczenie 50 %.

C –  cena oferty będzie oceniana w skali od 0 punktów do 50 punktów. 

Liczba punktów w powyższym kryterium będzie liczona w następujący sposób:

 

 

C =

 

cena oferty najtańszej

————————————

cena oferty badanej

x 50 punktów

 

Kryterium II

Liczba adwokatów i radców prawnych dedykowanych do realizacji zadania – Z – znaczenie 10 %.

Z –  liczba adwokatów i radców prawnych dedykowanych do realizacji zadania będzie oceniane w skali od 0 punktów do 10 punktów.

Liczba punktów w powyższym kryterium będzie liczona w następujący sposób:

 

 

Z =

 

liczba adwokatów i radców prawnych dedykowanych do realizacji zadania
w badanej ofercie————————————najwyższa liczba adwokatów i radców prawnych dedykowanych do realizacji zadania
spośród ofert złożonych
x 10 punktów

Kryterium III

Doświadczenie – ilość lat obsługi prawnej przedsiębiorstw górniczych sektora górnictwa węglowego według definicji z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa – D – znaczenie 20 %. Doświadczenie potwierdzone referencjami.

D –  ilość lat obsługi prawnej przedsiębiorstw górniczych sektora górnictwa węglowego według definicji z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa będzie oceniane w skali od 0 do 20 punktów.

Liczba punktów w powyższym kryterium będzie liczona w następujący sposób:

 

 

D =

 

ilość lat obsługi prawnej przedsiębiorstw górniczych sektora górnictwa węglowego według definicji
z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa
w badanej ofercie————————————najwyższa ilość lat obsługi prawnej przedsiębiorstw górniczych sektora górnictwa węglowego według definicji
z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa
spośród ofert złożonych
x 20 punktów

Kryterium IV

 

Doświadczenie – ilość lat obsługi prawnej w realizacji przekształceń właścicielskich i innych zadań o strategicznym charakterze w odniesieniu do przedsiębiorstw górniczych sektora górnictwa węgla kamiennego – S – znaczenie 20 %. Doświadczenie potwierdzone referencjami.

 

S –  ilość lat obsługi prawnej przedsiębiorstw górniczych sektora górnictwa węglowego według definicji z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa będzie oceniane w skali od 0 do 20 punktów.

Liczba punktów w powyższym kryterium będzie liczona w następujący sposób:

 

 

 

 

 

 

 

 

S =

 

ilość lat obsługi prawnej w realizacji przekształceń właścicielskich i innych zadań o strategicznym charakterze

w odniesieniu do przedsiębiorstw górniczych sektora górnictwa węgla kamiennego
w badanej ofercie

————————————

najwyższa ilość lat obsługi prawnej w realizacji przekształceń właścicielskich i innych zadań o strategicznym charakterze w odniesieniu do przedsiębiorstw górniczych sektora górnictwa węgla kamiennego
spośród ofert złożonych

x 20 punktów

 

 

 

 

 

Ocena łączna:

P = C + Z + D + S

gdzie:

P – suma punktów,

C, Z, D, S – uzyskane punkty zgodnie z opisem powyżej.

 

ZADANIE nr 2

Obsługa prawna zasobów mieszkaniowych, z wyłączeniem zadań numer: 1, 3, 4.

 

Kryterium I

Cena oferty – C – znaczenie 50 %.

C –  cena oferty będzie oceniana w skali od 0 punktów do 50 punktów. 

Liczba punktów w powyższym kryterium będzie liczona w następujący sposób:

 

 

C =

 

cena oferty najtańszej

————————————

cena oferty badanej

x 50 punktów

 

Kryterium II

liczba adwokatów i radców prawnych dedykowanych do realizacji zadania – Z – znaczenie
15 %
.

Z –  liczba adwokatów i radców prawnych dedykowanych do realizacji zadani będzie oceniane
w skali od 0 punktów do 15 punktów.

Liczba punktów w powyższym kryterium będzie liczona w następujący sposób:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z =

 

liczba adwokatów i radców prawnych dedykowanych do realizacji zadania
w badanej ofercie————————————najwyższa liczba adwokatów i radców prawnych dedykowanych do realizacji zadania
spośród ofert złożonych
x 15 punktów

 

Kryterium III

Doświadczenie – ilość lat obsługi prawnej gospodarki mieszkaniowej – D – znaczenie 35 %. Doświadczenie potwierdzone referencjami.

D –  ilość lat obsługi prawnej gospodarki mieszkaniowej będzie oceniane w skali od 0 do 35 punktów.

Liczba punktów w powyższym kryterium będzie liczona w następujący sposób:

 

 

D =

 

ilość lat obsługi prawnej gospodarki mieszkaniowej w badanej ofercie

————————————

najwyższa ilość lat obsługi prawnej gospodarki mieszkaniowej spośród ofert złożonych

x 35 punktów

 

Ocena łączna:

P = C + Z + D

gdzie:

P – suma punktów,

C, Z, D – uzyskane punkty zgodnie z opisem powyżej.

 

ZADANIE nr 3

Obsługa prawna szkód górniczych, z wyłączeniem zadań numer: 1, 2, 4.

 

Kryterium I

Cena oferty – C – znaczenie 50 %.

C –  cena oferty będzie oceniana w skali od 0 punktów do 50 punktów. 

Liczba punktów w powyższym kryterium będzie liczona w następujący sposób:

 

 

C =

 

cena oferty najtańszej

————————————

cena oferty badanej

x 50 punktów

 

Kryterium II

liczba adwokatów i radców prawnych dedykowanych do realizacji zadania – Z – znaczenie
15 %
.

Z –  liczba adwokatów i radców prawnych dedykowanych do realizacji zadania będzie oceniane
w skali od 0 punktów do 15 punktów.

Liczba punktów w powyższym kryterium będzie liczona w następujący sposób:

 

 

 

Z =

 

liczba adwokatów i radców prawnych dedykowanych do realizacji zadania
w badanej ofercie————————————najwyższa liczba adwokatów i radców prawnych dedykowanych do realizacji zadania
spośród ofert złożonych
x 15 punktów

 

Kryterium III

Doświadczenie – ilość lat obsługi prawnej szkód górniczych – D – znaczenie 35 %. Doświadczenie potwierdzone referencjami.

D –  ilość lat obsługi prawnej spraw z zakresu szkód górniczych będzie oceniane w skali od 0 do 35 punktów.

Liczba punktów w powyższym kryterium będzie liczona w następujący sposób:

 

 

 

 

 

 

D =

 

ilość lat obsługi prawnej spraw z zakresu szkód górniczych w badanej ofercie

————————————

najwyższa ilość lat obsługi prawnej spraw z zakresu szkód górniczych spośród ofert złożonych

x 35 punktów

 

Ocena łączna:

P = C + Z + D

gdzie:

P – suma punktów,

C, Z, D – uzyskane punkty zgodnie z opisem powyżej.

 

ZADANIE nr 4

Obsługa prawna spraw byłej Kompanii Węglowej S.A., z wyłączeniem zadań numer: 1, 2, 3.

 

Kryterium I

Cena oferty – C – znaczenie 50 %.

C –  cena oferty będzie oceniana w skali od 0 punktów do 50 punktów. 

Liczba punktów w powyższym kryterium będzie liczona w następujący sposób:

 

 

C =

 

cena oferty najtańszej

————————————

cena oferty badanej

x 50 punktów

 

Kryterium II

Liczba adwokatów i radców prawnych dedykowanych do realizacji zadania – Z – znaczenie 15 %.

Z –  liczba adwokatów i radców prawnych dedykowanych do realizacji zadani będzie oceniane
w skali od 0 punktów do 15 punktów.

Liczba punktów w powyższym kryterium będzie liczona w następujący sposób:

 

 

Z =

 

liczba adwokatów i radców prawnych dedykowanych do realizacji zadania
w badanej ofercie————————————najwyższa liczba adwokatów i radców prawnych dedykowanych do realizacji zadania
spośród ofert złożonych
x 15 punktów

 

Kryterium III

Doświadczenie – ilość lat obsługi prawnej przedsiębiorstw górniczych sektora górnictwa węglowego według definicji z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa – D – znaczenie 35 %. Doświadczenie potwierdzone referencjami.

D –  ilość lat obsługi prawnej przedsiębiorstw górniczych sektora górnictwa węglowego według definicji z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa będzie oceniane w skali od 0 do 35 punktów.

 

 

 

Liczba punktów w powyższym kryterium będzie liczona w następujący sposób:

 

 

D =

 

ilość lat obsługi prawnej w realizacji przekształceń właścicielskich i innych zadań o strategicznym charakterze w odniesieniu do przedsiębiorstw górniczych sektora górnictwa węgla kamiennego
w badanej ofercie————————————najwyższa ilość lat obsługi prawnej w realizacji przekształceń właścicielskich i innych zadań
o strategicznym charakterze w odniesieniu do przedsiębiorstw górniczych sektora górnictwa węgla kamiennego spośród ofert złożonych
x 35 punktów

Ocena łączna:

P = C + Z + D

gdzie:

P – suma punktów,

C, Z, D – uzyskane punkty zgodnie z opisem powyżej

 

 

  • Typ postępowaniaInny
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Negocjacje
  • Termin składania ofert 18.12.2017
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian