SRK/NZ/CZOK–2265–39/18 Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2018r.

SRK/NZ/CZOK–2265–39/18

Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2018r.

Wadium do przetargu: 1 400,00 zł

UWAGA
Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego
Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik nr 1 do WO

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 23.07.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian