SRK/NZ/KWK-2265-09/18-Wyburzenie przepompowni przy ul. Worpie 47 w Bytomiu

Wyburzenie przepompowni przy ul. Worpie 47 w Bytomiu”

dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.

Wyburzenie przepompowni przy ul. Worpie 47 w Bytomiu”

dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.

Wadium – 4 500,00 PLN

UWAGA

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik nr 1 do WO-formularz oferty

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 21.06.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian