SRK/NZ/KWK BD-2265-18/18 „Remont pomp zatapialnych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”.

„Remont pomp zatapialnych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach
KWK „Boże Dary”, w tym:
Część I – „Remont pomp zatapialnych typu P”
Część II – „Remont pomp zatapialnych typu PSZ”

wadium:
Część I: 2 300,00 zł, Część II: 1 700,00 zł
UWAGA
Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego
Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik nr 1 do WO

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 03.07.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian