SRK/NZ/KWK C-2265-29/18 Roboty budowlane” Część I – Remont budynku rozdzielni 6 kV – rozdzielnia główna. Część II – Remont budynku rozdzielni 6 kV – rozdzielnia R5. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w KWK „Centrum” w Bytomiu.

Roboty budowlane”

Część I – Remont budynku rozdzielni 6 kV – rozdzielnia główna.

Część II – Remont budynku rozdzielni 6 kV – rozdzielnia R5.

dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w KWK „Centrum” w Bytomiu.

wadium: Część I: 5 000,00 zł

Część II: 450,00 zł

UWAGA

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

https://efo.coig.biz/inquiries/show/b4202cf3-fccf-4c54-91e9-f415d5fcc721

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 19.06.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian