SRK/NZ/KWK M – 2265-52/18/19- Dostawę tkanin wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Część I – juta techniczna, Część II – foliowana tkanina wentylacyjna (czarna).

    Dostawę tkanin wentylacyjnych dla SRK S.A.

   Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku.

Część I – juta techniczna, Część II – foliowana tkanina wentylacyjna (czarna).

Wadium  – Część I – 400,00 PLN,  Część II – 600,00 PLN

 

UWAGA

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)załącznik nr 1 do WO Formularz Ofertowy

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 13.11.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian