SRK/NZ/KWK M-2265-68/18/19 „Dostawa oleju napędowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku”

„Dostawa oleju napędowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku”

Wadium: 2 800,00 zł

UWAGA

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)https://efo.coig.biz/inquiries/show/c590b484-b14e-4c88-a00d-1621f0f29e85

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 03.12.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian