SRK/NZ/KWK W II-2265-30/18-Dostawa pomp stacjonarnych i zatapialnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”

Dostawa pomp stacjonarnych i zatapialnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”

z podziałem na części :

Część I   –  Pompa stacjonarna typu OS-150AM/5-Ex lub równoważna

Część II  – Pompa zatapialna typu P-1BA-Ex lub równoważna

Część III – Pompa zatapialna typu P-2BA-Ex lub równoważna

Część IV – Pompa zatapialna typu P-3CC/II-Ex lub równoważna

 

Część I – 1 900,00 PLN

Część II –  500,00 PLN

Część III – 600,00 PLN

Część IV – 1 400,00 PLN

UWAGA

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)załącznik nr 1 do WO Formularz Ofertowy

 

 

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 23.11.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian