SRK/NZ/AZM -2265-02/18 – „Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana…”

„Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym   w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 2, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń”

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 19.04.2018
  • Godzina składania ofert 8:00
  • Uwagi WADIUM
   Wysokość wadium : 2 900,00 zł ( słownie : dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100)

   OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
   Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty złożenia oferty.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian