SRK/NZ/BZ–2265–03/18 – „Dostawa materiałów higienicznych …”

„Dostawa materiałów higienicznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2018r.”

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 26.02.2018
  • Godzina składania ofert 8:00
  • Uwagi WADIUM
   Wysokość wadium: 3 500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych 00/100).


   Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty złożenia oferty.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian