SRK/NZ/BZ-2265-60/17/18Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.

Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.

Tłumaczenia będą wykonywane w I i II grupie językowej

Przez tłumaczenia w I grupie językowej rozumie się tłumaczenia w językach:

–       angielskim,

–       niemieckim,

–       rosyjskim,

–       francuskim.

 

Przez tłumaczenia w II grupie językowej rozumie się tłumaczenia w językach:

–       białoruskim,

–       czeskim,

–       hiszpańskim,

–       litewskim,

–       łotewskim,

–       słowackim,

–       ukraińskim,

–       węgierskim,

–       włoskim.

Planowana ilość tłumaczeń (oraz wynajmowanego sprzętu do tłumaczeń) w okresie trwania umowy jest ilością szacunkową (orientacyjną), która może ulec zmianie.

 1. Wysokość wadium: 3.000,00 zł słownie: (trzy tysiące złotych 00/100)

 

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 16.01.2018
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian