SRK/NZ/BZ-2265-60A/17/18 Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.

Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do WO.

 1. Wysokość wadium: 3.000,00 zł słownie: (trzy tysiące złotych 00/100)
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 31.01.2018
  • Godzina składania ofert 08:30

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian