SRK/NZ/CZOK-2265-01/18- Wywóz nieczystości komunalnych dla CZOK na 2018 rok

Wywóz nieczystości komunalnych dla Oddziału Centralny Zakład
Odwadniania Kopalń na 2018 rok.

Wadium – 600,00 PLN

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 20.02.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian