SRK/NZ/CZOK-2265-06/18 „Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych dla Oddziału CZOK”

„Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych dla Oddziału CZOK:
Cześć I: Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych DN300 – Pompownia „Szombierki”
Część II: Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych DN 250, DN 300 – Pompownia „Powstańców Śląskich”
Część III: Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych – Pompownia „Dębieńsko.”

Wysokość wadium :
Część I: 490,00 zł ( słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
Część II: 700,00 zł ( słownie: siedemset złotych 00/100)
Część III: 850,00 zł ( słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 20.04.2018
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian