SRK/NZ/CZOK-2265-08/18 „Projekt przebudowy kolektora odprowadzającego wody dołowe…

„Projekt przebudowy kolektora odprowadzającego wody dołowe z szybu „Paweł” pompowni głębinowej „Saturn” dla Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi Ruch I – Pompownie Głębinowe.”

Wysokość wadium 2 700,00zł ( dwa tysiące siedemset złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 20.04.2018
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian