SRK/NZ/CZOK-2265-09/18Dostawa akumulatorów do lamp dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi.

Dostawa akumulatorów do lamp dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi.

Dostawę 102 sztuk akumulatorów do lamp osobistych typu LN-IZA

 1. Wysokość wadium: 690,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 07.05.2018
  • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian