SRK/NZ/KWK B-2265-03A/18 Naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego – remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego i ogrodzenia na dz. nr 475/5 przy ul. Przyłogi 26 w Brzeszczach

WADIUM: 650,00

 

Naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego – remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego i ogrodzenia na dz. nr 475/5                                      przy ul. Przyłogi 26 w Brzeszczach

 

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 03.04.2018
    • Godzina składania ofert 12:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian