SRK/NZ/KWK B-2265-5/18 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rektyfikację pionową budynku mieszkalnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ( z podziałem na 3 części)

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rektyfikację pionową budynku mieszkalnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ( z podziałem na 3 części)
Część I: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na rektyfikację pionową budynku mieszkalnego położonego w Brzeszczach przy ul. Legionów 18 wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwolenia na budowę.
Część II: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na rektyfikację pionową budynku mieszkalnego położonego w Brzeszczach przy ul. Piastowskiej 33 wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwolenia na budowę.
Część III: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na rektyfikację pionową budynku mieszkalnego położonego w Brzeszczach przy ul. Słowiańska 31 wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwolenia na budowę
dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze – Wschód.”

Wysokość wadium:
Część I: 400,00 zł ( czterysta złotych 00/100),
Część II: 400,00 zł ( czterysta złotych 00/100)
Część III: 400,00 zł ( czterysta złotych 00/100).

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 17.04.2018
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian