SRK/NZ/KWK BD-2265-18/17/18Wykonanie analiz laboratoryjnych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”

 1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

Wykonanie analiz chromatograficznych powietrza kopalnianego tj.

 • O2 – w procentach z dokładnością do setnych części
 • CO – w procentach z dokładnością do dziesięciotysięcznych części
 • CO2 – w procentach z dokładnością do setnych części
 • H2 – w procentach z dokładnością do setnych części
 • CH4 – w procentach z dokładnością do setnych części
 • C2H6 – w procentach z dokładnością do setnych części
 • N2 – w procentach z dokładnością do setnych części

Szacowana ilość prób: 1900.

Próbki pobierane przez Zamawiającego. Odbiór próbek z siedziby Zamawiającego.

Wysokość wadium; 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 17.01.2018
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian