SRK/NZ/KWK C-2265-01/18 Dokumentacje techniczno-kosztorysowe na likwidację obiektów infrastruktury

Wadium 2 000,00 PLN

Dokumentacje techniczno- kosztorysowe na likwidację obiektów
i wykonanie infrastruktury:
1. Budynek nadszybia szybu „Rejtan”
2. Droga kolejowa wraz z drogami technologicznymi z płyt żelbetowych oraz częściowe uporządkowanie terenu

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 28.02.2018
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian