SRK/NZ/KWK C -2265-04/18 – „Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo- gumowych typu SAG…

„Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo- gumowych typu SAG w trakcie eksploatacji w górniczych wyciągach szybowych dla SRK S.A. Oddział KWK  „Centrum ” w Bytomiu

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 10.05.2018
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Uwagi Wysokość wadium 800,00 zł ( słownie : osiemset złotych 00/100)

   Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty złożenia oferty.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian