SRK/NZ/KWK C-2265-05/18Wykonanie operatów wodnoprawnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”

Wykonanie operatów wodnoprawnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”

Część I:     Wykonanie operatu wodnoprawnego na odwadnianie zakładu górniczego KWK „Centrum”

Część II: Wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z KWK „Centrum” do urządzeń kanalizacyjnych administrowanych przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Część III: Wykonanie: operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie wód pochodzących z odwadniania zakładu górniczego oraz wód opadowych i roztopowych z powierzchni KWK „Centrum” do wód rzeki Bytomki oraz operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

 Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do WO

Wysokość wadium:

Część I: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100)

Część II: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100)

Część III: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 13.03.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian