SRK/NZ/KWK C– 2265 –27A/17 – „Świadczenie usług serwisowych i remontowych przyrządów kontrolno pomiarowych” … III CZĘŚCI

„Świadczenie usług serwisowych i remontowych przyrządów kontrolno pomiarowych”
Część I:
Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Drager
Część II:
Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Carboautomatyka
Część III:
Wzorcowanie i naprawa psychrometrów aspiracyjnych.

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 22.11.2017
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian