SRK/NZ/KWK C-2265-67/17/18Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza kopalnianego w 2018r dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”

Wykonanie precyzyjnych analiz prób pipetowych dla określenia zawartości H2 i CO, węglowodorów z grupy C2 – C4, N2 oraz O2, CO2 i CH4 w ilości 360 analiz.

 1. Wysokość wadium; 1.800,00 słownie ( tysiąc osiemset złotych 00/100
  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 08.12.2017
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian