SRK/NZ/KWK J-M-2265-01/18- Wymiana 2 lin nośnych fi 46 w górniczym wyciągu szybowym szybu JAS IV

Wymiana 2 lin nośnych  46 mm w górniczym wyciągu szybowym szybu Jas IV
dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas – Mos”

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 06.02.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian