SRK/NZ/KWK J-M -2265-02/18 – Zakup (dostawa) drewna kopalnianego wraz z transportem i rozładunkiem …

Zakup (dostawa) drewna kopalnianego wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos”

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 12.03.2018
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Uwagi WADIUM
   Wysokość wadium: 2 400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych 00/100).   Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty złożenia oferty.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian