SRK/NZ/KWK K-2265-03/18„Serwis, bieżące naprawy maszyn wyciągowych i urządzeń elektrycznych dla SRK Oddział KWK Krupiński”.

„Serwis, bieżące naprawy maszyn wyciągowych i urządzeń elektrycznych dla SRK Oddział KWK Krupiński”.

 1. Zakres rzeczowy zamówienia: wykonywanie usług serwisowych i bieżących napraw maszyn wyciągowych oraz urządzeń elektrycznych eksploatowanych w SRK KWK Krupiński Oddział    w Suszcu, w zakresie:
 • Świadczenie usług serwisu maszyn wyciągowych i urządzeń na kopalni,
 • Wykonywanie napraw urządzeń i podzespołów poza kopalnią,
 • Dostarczenie niezwłocznie niezbędnego wyposażenia i części zamiennych do maszyn wyciągowych i urządzeń (wymiana części i podzespołów siłami własnymi), zgodnie z załącznikiem nr 2 do WO
  1. Wysokość wadium: 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100)
  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 22.02.2018
  • Godzina składania ofert 08:30

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian