SRK/NZ/KWK K– 2265 –04/18 Zadanie I: ”Serwis i bieżące naprawy urządzeń dyspozytorni zakładowej w zakresie systemu FOD-900; Zadanie II: „Serwis i dostawa części zamiennych oraz bieżące naprawy urządzeń łączności telefonicznej” w zakresie urządzeń łączności typu KAR-97T

Zadanie I: ”Serwis i bieżące naprawy urządzeń dyspozytorni zakładowej w zakresie systemu FOD-900 dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu  Oddział  w Suszcu KWK „Krupiński” w 2018 r.

Zadanie II: „Serwis i dostawa części zamiennych  oraz bieżące naprawy urządzeń łączności telefonicznej” w zakresie urządzeń łączności typu KAR-97T na potrzeby prowadzenia akcji ratowniczej  dla SRK S.A w Bytomiu  Oddział  w Suszcu KWK „Krupiński” w 2018 r.

Wysokość wadium: 1 400,00 zł

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 02.02.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian