SRK/NZ/KWK K-2265-17/17/18 Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”.

Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do WO

 1. Wysokość wadium 90.000,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 12.01.2018
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian