SRK/NZ/KWK M-2265-10/18-Wyk. kontroli stanu obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych dla SRK S.A. Oddz.KWK Makoszowy

Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.

Wadium 4 700,00 PLN

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 21.02.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian