SRK/NZ/KWK M-2265-23/17 „Demontaż i odbiór zamkniętych źródeł promieniotwórczych zabudowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu”

„Demontaż i odbiór zamkniętych źródeł promieniotwórczych zabudowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu”

Cześć I. Demontaż i odbiór 6 szt. wysokoaktywnych zamkniętych źródeł promieniotwórczych
Co-60 wraz z pojemnikami PRJ oraz 1 szt. Cs-137 i przekazaniem ich do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Część II. Demontaż i odbiór 6 szt. zamkniętych źródeł promieniotwórczych zabudowanych
w urządzeniach ,,WILPO” służących do pomiaru jakości węgla.

Wysokość wadium dla Części I: 1 500,00 zł

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 11.12.2017
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian