SRK/NZ/KWK M-2265-24/17/18-Usługi wywozu nieczystości płynnych

Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze studzienek bezodpływowych (szamb) SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu zlokalizowanych na terenie zakładu górniczego w okresie od 01.01.2018
do 31.12.2018r.

Wadium 700,00 zł

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 13.12.2017
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian