SRK/NZ/KWK M -2265-30/17/18 – „Remont i legalizacja przyrządów kontrolno-pomiarowych …”

 

„Remont i legalizacja przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz przyrządów do obsługi aparatów regeneracyjnych produkcji firmy FASER  dla SRK S.A. KWK „Makoszowy” w 2018 roku.”

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 19.01.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Uwagi WADIUM
   Wysokość wadium 1 400,00 zł ( słownie : jeden tysiąc czterysta złotych 00/100)
   Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty złożenia oferty.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian