SRK/NZ/KWK M-2265-74/17/18Dostawa pochłaniaczy CO2 do aparatów regeneracyjnych W-70 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r.

 1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę części zamiennych (pochłaniaczy CO2) do górniczego aparatu regeneracyjnego W-70 zgodnie z załącznikiem nr 2 do WO.
 2. Wysokość wadium: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100

 

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 30.01.2018
  • Godzina składania ofert 09:30

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian