SRK/TZ/AZM-2265-05/15 – Wykonanie izolacji przeciwwodnej stropu

Wykonanie izolacji przeciwwodnej stropu kotłowni przy budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej w Będzinie ul. Cynkowa 21c

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 20.11.2015
    • Godzina składania ofert 12:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian