SRK/TZ/CZOK-2265- 9/16/17 – „Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”.

„Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział
w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”.

Część I       – Szkolenia w zakresie elektrycznym

Część II     – Szkolenia w zakresie mechanicznym

Część III –   Szkolenia w zakresie szkoleń okresowych BHP, szkoleń specjalistycznych oraz kursów uprawniających do prowadzenia instruktaży

Część IV     – Szkolenia w zakresie technologii naprawy i łączenia kabli i przewodów
oponowych

Część V       – Szkolenia w zakresie kursów z egzaminem UDT

Część VI     – Szkolenia w zakresie zagrożenia radiacyjnego

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 05.04.2016
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian