SRK/TZ/KWK-2265-22A/15 – Dokumentacja techniczna likwidacji ognisk zapalnych

Dokumentacja techniczna likwidacji ognisk zapalnych w części północno-wschodniej hałdy 7/4 na polu „Słupiec” w Nowej Rudzie.

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 17.11.2015
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian