SRK/TZ/KWK A-2265-04A/16 – Projekty likwidacji obiektów budowlanych i powierzchniowych …

 

Projekty likwidacji obiektów budowlanych i powierzchniowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A: Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych w KWK „Mysłowice” wraz z kosztorysami i przedmiarami robót obiektów budowlanych – etap II dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice”

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 08.09.2016
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian