SRK/TZ/KWK B-2265-3/17 Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Andrzej III dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Brzeszczach Kopalnia Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 2. opracowanie technologii na wykonywane prace,
 3. dostawa dźwigarów (głównych i pomocniczych) i wsporników spawanych (wykonanie warsztatowe wg posiadanych przez zamawiającego rysunków oraz obmiaru z natury, zgodnie przepisami górniczymi, Polskimi Normami oraz uzgodnieniami z Zamawiającym,
 4. zabezpieczenie nowych elementów powłoką antykorozyjną zgodnie z normą EN ISO 12944,
 5. demontaż (odcięcie, odkręcenie, wykucie z obudowy szybu itp.) dźwigarów głównych i pomocniczych,
 6. transport nowych elementów do miejsca ich zabudowy po ustaleniach z Zamawiającym,
 7. montaż wsporników dźwigarów głównych i dźwigarów pomocniczych (mocowanie na kotwiach),
 8. montaż dźwigarów głównych i pomocniczych (mocowanie na wspornikach),
 9. regulacja elementów zbrojenia szybowego (w szczególności prowadników) po zakończeniu prac,
 10. transport zdemontowanych elementów do wskazanego przez zamawiającego miejsca na nadszybiu Szybu Andrzej III,
 11. gruz będący efektem prac stanowi własność Wykonawcy, do którego należy jego utylizacja.

Wszelkie materiały wsadowe i technologiczne zapewnia Wykonawca.

 

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 16.05.2017
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian