SRK/TZ/KWK BD-2265-03/16 Projekty likwidacji obiektów powierzchniowych cz. I i cz. II

Projekty likwidacji obiektów powierzchniowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach Kopalnia Węgla Kamiennego „Boże Dary”

Część I: Dokumentacja techniczna – Projekty budowlano-wykonawcze likwidacji obiektów budowlanych w rejonie szybu „I” wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami.

Część II: Dokumentacja techniczna – Projekty budowlano-wykonawcze likwidacji obiektów budowlanych w rejonie szybu „Czułów” wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami.

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 21.03.2016
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian