SRK/TZ/KWK BD-2265-04/17 „Dostawa urządzeń pomiarowych …”

„Dostawa urządzeń pomiarowych w tym:

Część I    – Dostawa przyrządów pomiarowych wielogazowych wraz z
urządzeniami  do kontroli kalibracji i archiwizacji kontroli
pomiarów z archiwizacją pomiarów,

Część II –   Dostawa przyrządów kontrolno-pomiarowych psychrometru
Assmana,  anemometru

dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 19.06.2017
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian