SRK/TZ/KWK BD-2265-06/16 Likwidacja zagrożenia wodnego w rejonie tamy izolacyjnej w wyrobisku upadowa południowa z przekopu wschodniego poz. 416m- wykonanie otworów wiertniczych wraz z instalacją dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oddział w Katowicach Kopalnai Węgla Kamiennego „Boże Dary” w 2016r

1. Wykonanie „Projektu technicznego wiercenia przedmiotowych otworów” w formie papierowej w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (płyta CD), który musi być zaakceptowany i zatwierdzony przez Kierownika Zakładu Górniczego KWK „Boże Dary”.
2. Wykonanie 2 otworów wiertniczych z jednego miejsca z niżej podanych lokalizacji
•z wnęki przy przekopie wschodnim I. Wysokość wyrobiska około 1,8m. Kąt kierunkowy wiercenia około 72° na wschód od czoła wnęki, kąt pionowy około +5°, długość jednego otworu około 23 m (do osiągnięcia upadowej południowej). Wysokość zawiercenia około 1,2 m od spągu wnęki,
lub
•z przekopu wschodniego I. Wysokość wyrobiska około 3,5m. Kąt kierunkowy wiercenia około 37° lub 45°, kąt pionowy około +9°, długość jednego otworu około 21 m (do osiągnięcia upadowej południowej). Wysokość zawiercenia około 1,5m
od spągu wnęki.

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 22.03.2016
    • Godzina składania ofert 12:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian