SRK/TZ/KWK C-2265-33/17-Część I: i/lub Część II: Wykonanie robót remontowo-budowlanychz tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego … w Bytomiu w budynku mieszkalnym…

Część I: „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Axentowicza 9-11 w Bytomiu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”.
Część II: „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Witczaka 149 w Bytomiu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”.

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 06.09.2017
  • Godzina składania ofert 8:00
  • Uwagi "przetarg nieograniczony z opcją licytacji ustnej lub rokowań"

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian