SRK/TZ/KWK C-2265-41/17 Wykonanie dokumentacji technicznych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących obiektów na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu: Część I: Remont dachu w budynku „Łaźni Dozoru Wyższego” oraz „Łaźni Hakowej” Część II: Remont pomieszczeń działu TMG, TSG oraz TLP w budynku Dyrekcji

Wykonanie dokumentacji technicznych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących obiektów na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu:

Część I: Remont dachu w budynku „Łaźni Dozoru Wyższego” oraz „Łaźni Hakowej”

Część II: Remont pomieszczeń działu TMG, TSG oraz TLP w budynku Dyrekcji

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 22.08.2017
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian