SRK/TZ/KWK C-2265-45/17- Wykonanie robót remontowo-budowlanych

Wykonanie robót remontowo-budowlanych( rozbiórka i zabezpieczenie ściany) z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej 24 w Bytomiu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu.

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 18.08.2017
    • Godzina składania ofert 12:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian