SRK/TZ/KWK C-2265-49/17/18 Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2018 r., w tym: Część I – Dostawa gazów technicznych, Część II – Dostawa tlenu medycznego, Część III – Dostawa wzorców gazów do chromatografii”

SRK/TZ/KWK C-2265-49/17/18

Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2018 r., w tym:
Część I – Dostawa gazów technicznych,
Część II – Dostawa tlenu medycznego,
Część III – Dostawa wzorców gazów do chromatografii”.

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 19.10.2017
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian