SRK/TZ/KWK C-2265-52/16 Dostawa wiertnicy dołowej oraz osprzętu…..

Dostawa wiertnicy dołowej oraz osprzętu do wiercenia dla Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A. w tym:

Część I – Dostawa wiertnicy dołowej elektrycznej z dodatkowym silnikiem pneumatycznym,

Część II – Dostawa osprzętu do wiercenia

dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”.

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 14.12.2016
    • Godzina składania ofert 8:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian