SRK/TZ/KWK C-2265-52/17 – „Dostawa drewna i tarcicy”

„Dostawa drewna i tarcicy ” dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w 2017r.

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 17.10.2017
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Uwagi Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu
   wyznaczonego na składanie ofert.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian